Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Majątek - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Majątek

Mienie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

1. Teatr posiada prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Wałbrzychu na łączną wartość ewidencyjną 139.000,00 zł  o łącznej powierzchni 4905m2

 • przy pl. Teatralnym 1 (działka nr 413) o łącznej powierzchni 2 272 m2
 • przy pl. Teatralnym 2 (działka nr 414) o łącznej powierzchni 1 127 m2
 • przy pl. Teatralnym 3 (działka nr 415) o łącznej powierzchni 1 506 m2

2. Teatr posiada zespół budynków w zabudowie zwartej na łączną wartość księgową 7.837.036,57 zł netto o łącznej powierzchni użytkowej 4335,73 m2:

 • budynek administracyjny o pow. użytkowej  982,83 m2
 • budynek mieszkalny „Dom Aktora” o pow. użytkowej  783,54 m2
 • budynek widowni i sceny o pow. użytkowej  734,06 m2
 • budynek sceny studyjnej o pow. użytkowej  290,42 m2
 • budynek kotłowni i magazynów o pow. użytkowej  167,69 m2
 • budynek stolarni i magazyn kostiumów o pow. użytkowej 405,23 m2
 • budynek wiaty garażowej o pow. użytkowej 251,15 m2
 • budynek zaplecza sceny i garderób o pow. użytkowej 502,63 m2
 • budynek portierni o pow. użytkowej 33,93 m2
 • budynki wiaty magazynowej (dwa obiekty) o pow. użytkowej 165,80 m2
 • budynek garażu o pow. użytkowej 18,44 m2

3. Budowle o wartości księgowej netto 739.891,72 zł.

4. Pozostały majątek teatru na łączną wartość 775.312,93 zł netto to:

 • techniczne i maszyny o łącznej wartości księgowej netto 312.288,14 zł
 • pozostałe środki trwałe /urządzenia biurowe, meble, środki inscenizacji/ o łącznej wartości netto 463.024,79 zł