Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Deklaracja dostępności - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Deklaracja dostępności

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatr.walbrzych.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niedostępne elementy i treści.
  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-10

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
promocja@teatr.walbrzych.pl
tel.: 533-539-448

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.