Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Informacja o inwestycji "Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu"

Informacja o inwestycji "Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu"

Dofinansowano z funduszy i budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Celem zadania inwestycyjnego pn. "Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu" jest zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i komfortu widzów, zapewnienie łatwiejszego udziału w proponowanych wydarzeniach artystycznych oraz zdecydowana poprawa stanu infrastruktury siedziby Teatru. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, podniesienie jakości odbioru oferowanych propozycji artystycznych z jednoczesnym podniesieniem ich atrakcyjności, ale również zwiększenie potencjału Teatru w Wałbrzychu poprzez dostosowanie jego możliwości technicznych do standardów europejskich. Z uwagi na specyficzne i obowiązujące warunki finansowania, zadanie inwestycyjne nie obejmuje wykonania całego zakresu projektowanej inwestycji. Etap związany z remontem i modernizacją widowni Dużej Sceny został wyłączony i przeniesiony z zakresu realizacji zadnia inwestycyjnego na lata późniejsze. Pozostałe etapy dotyczące remontu i modernizacji balkonu oraz dostawy i montażu widowni amfiteatralnej podzielono na trzy etapy które będą realizowane następująco:

W I ETAPIE – w roku 2020 – przewidziano wykonanie prac projektowo – kosztorysowych, dotyczących całego zadania inwestycyjnego wraz z wykonaniem modelu akustycznego, rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie wykonania instalacji sanitarno – wentylacyjnych w zakresie dodatkowego montażu klap przeciwpożarowych na istniejących kanałach wentylacyjnych oraz zakup foteli teatralnych o określonych parametrach technicznych z możliwością szybkiego demontażu w ilości 1 kompletu ( 44 sztuki).

W II ETAPIE – w roku 2021 - zostaną wykonane działania w obrębie balkonu widowni poprzez rozbiórkę podłóg oraz konstrukcji wsporczej drewnianej (wykładzina, deski, legary drewniane, rozbiórka stropów drewnianych do tzw. ślepego pułapu wraz z usunięciem szlaki), wykonanie konstrukcji stalowej w celu wzmocnienia stropów drewnianych, impregnacja belek stropowych środkiem owadobójczym, grzybobójczym oraz roztworem zabezpieczającym do nierozprzestrzeniania ognia (NRO), ułożenie paroizolacji, ułożenie wełny mineralnej, ułożenie płyty OSB niezapalnej układanej krzyżowo (NRO), zabezpieczenie stropu do odporności ogniowej REI60, wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaż foteli na balkonie i ciągach komunikacyjnych, obudowa stropu balkonu od dołu do odporności ogniowej REI60, wykonanie w konstrukcji wsporczej systemowych uchwytów do montażu foteli ułatwiających użytkownikowi łatwy i szybki montaż i demontaż foteli na balkonie, wykonanie zabudowy balkonu umożliwiającej przejście do dróg ewakuacji w przypadku montażu tzw. mobilnej "nakładki", czyli widowni amfiteatralnej - zabudowa spójna z charakterystyką obiektu oraz wyglądem architektonicznym balkonu, montaż wykładziny obiektowej dywanowej, demontaż istniejących i wstawienie nowych, powiększonych okien do pomieszczenia akustyka oraz do pomieszczenia elektryka, z możliwością ich łatwego otwierania, a także opcją powiększania otworu okiennego w celu swobodnego dostępu oraz wglądu w akcję sceniczną i bliskości sceny, wykonanie instalacji elektrycznej, akustycznej, przeszkodowej i ewakuacyjnej, montaż opraw przeszkodowych zarówno w stopniach jak i ciągach komunikacyjnych, spocznikach balkonu, malowanie ścian i sufitów w obrębie balkonu, pomieszczenia akustyka i pomieszczenia oświetleniowca wraz z aranżacją i wyposażeniem tych pomieszczeń, montaż foteli teatralnych, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów natężenia oświetlania i pomiarów akustycznych.

W III ETAPIE - w roku 2022 - planowane są zakup i montaż widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej, łatwo demontowanej na 84 miejsca. Będzie to widownia „nakładana” i dedykowana przyszłej i obecnej widowni parteru w układzie zapewniającym ewakuację poprzez balkon do dwóch niezależnych wyjść ewakuacyjnych, ponadto zostanie wykonane malowanie widowni Dużej Sceny oraz pomiary akustyczne. Ten etap zakończy trzyletnie prace remontowe oraz realizację tej części zadania inwestycyjnego.

Realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”:

ROK 2019; 2020

  1. W okresie czerwca do końca września 2019r. została wykonana koncepcja i wycena projektu inwestycyjnego przez biuro projektowe „LUK MEDIA PROJEKT” mgr inż. Joanna Szpinek pn. „ Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu” .
  2. W dniu 01 kwietnia 2020r. Teatr podpisał umowę nr 01/AG/O/2020 z firmą „INSTAL – TECH” Marcin Marzec z Krakowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego projektu na remont i modernizację balkonu, przebudowę i modernizację widowni Dużej Sceny oraz dostawę i montaż widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej, łatwo demontowanej.
  3. W czerwcu 2020r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, którą Teatr otrzymał w dniu 15 lipca 2020r. (Decyzja nr 713/2020 wydana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha).
  4. W sierpniu 2020r. Teatr podpisał umowę nr 12/AG/2020 z firmą „A-S Andrzej Stelmach” z Wałbrzycha na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją rzeczową zadania inwestycyjnego.
  5. W dniu 21 września 2020r. Teatr podpisał Umowę nr 00631/20/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego na kwotę 300 000,00 zł z realizacją na lata 2020 -2022.
  6. W grudniu 2020r. Teatr podpisał Porozumienie nr MDK/166/2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu” na kwotę w wysokości 834 208,70 zł z realizacją na lata 2020 – 2022.
  7. W drugiej dekadzie listopada 2020r. Teatr podpisał z firmą budowlaną "TWS GB Spółka z o.o. Spółka Komandytowa" z Wrocławia Umowę na roboty budowlane nr PN/1/AG/2020 zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania, rozłożonego na okres trzech lat.
  8. W grudniu 2020r. na istniejących przewodach instalacji wentylacyjnej budynku widowni i sceny - w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i tyrystorowni - wykonano montaż klap przeciwpożarowych,
  9. W grudniu 2020r. zakupiono fotele teatralne w ilości 1 kompletu składającego się z 44 sztuk, które będą montowane w 2021 roku.

Data wytworzenia: 2021-01-28 Autor: Janusz Krzyszpin Data publikacji: 2021-02-02 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Prokop Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-23 Osoba modyfikująca: Aleksandra Małecka